บุคลากรของเรา

แผนกวิชาการ

Dr. Wipawadee Chewaplaboon

School Director

Ms. Betsy Chapiyen

Academic Principal

Mr. Ferdinand Pakyntein

Chaplain

Ms. Mary Grace Tagailo

Kindergarten 1 (FLC)

Miss Rena Pason

Kindergarten 2 (KLC)

Ms. Sheila Chua

Kindergarten 3 (VLC)

Miss Rezah Cabaya

Supervisor - PLC

Miss Fe Baobaoen

Supervisor – JLC

Mrs. Danai Pakyntein

Supervisor – CLC

Mrs. Arpana Peethala

Supervisor – GLC

Ms. Betsy Chapiyen

Supervisor - TLC

Mrs. Maribel Carlos

Supervisor - DLC

Miss Eliza Suphan

Kindergarten 1 (FLC)

Miss Wanee Wanthanawong

Kindergarten 2 (KLC)

Miss Jutharat Onthong

Kindergarten 3 (VLC)

Mr. Abraham De La Cruz

Monitor - PLC

Mr. Mahakit Paiboonkasemsutti

Monitor – JLC

Mr. Nitikun Thaotong

Monitor– CLC

Miss Auksaraphuk Yotpunya

Monitor – GLC

Mrs. Maribel Carlos

Monitor - DLC

Ms. Sunisa Tetkhiaw

Thai Language, Culture and History

Miss Perada Boonkong

Thai Language, Culture and History

Mr. Ferdinand Pakyntein

Music teacher

Mr. Mariyan Peethala

PE, Computer teacher

Miss Elisha Tlau

Art Teacher

แผนกที่ไม่ใช่วิชาการ

Dr. Wipawadee Chewaplaboon

School Manager

Miss Sirikan Piluk

Assistant School Manager & Head of Administrative Department

Miss Ararat Songsri

Admin Officer

Miss Chutima Choo-in

Accounting Officer

Ms. Wanassanan Boonrod

Head of Kitchen Staff

Ms. Sataphorn Onsri

Kitchen Staff

Ms. Wanna Nongnang

Kitchen Staff

Mrs. Chantima Banthong

Cleaner

Mrs. Jariya Chanubbekkha

Cleaner

Ms. Amonrat Pramsang

Cleaner

Mr. Nakorn Jantarapak

Gardener

Mr. Adisak Khamsuk

Security Guard

Ms. Unice Burden

Volunteer

Mrs. Pattara Mahadthai

Volunteer

Ms. Susan Tung

Volunteer