การคุ้มครองเด็กและการกลั่นแกล้ง 2023

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแรงบันดาลใจจากบาทหลวงวรา เมจูดฮอน ในหัวข้อ ‘การคุ้มครองเด็กและการกลั่นแกล้ง’ ในวันที่ 29 เมษายน

ในช่วงเวลาที่เราได้สะท้อนสถิติและปัจจัยของการกลั่นแกล้งในสถานการณ์ต่างๆ ขณะเดียวกันก็ผ่านการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโดยเฉพาะการไตร่ตรองถึงความรับผิดชอบในฐานะครู นอกจากนี้การแก้ปัญหาเชิงรุกเช่นกฎของกลุ่มและการเป็นแบบอย่างได้ถูกนํามาเป็นสิ่งที่เราสามารถส่งเสริมเป็นขั้นตอนแรกในศูนย์การเรียนรู้ของเรา

ครูของเรามีประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้การสร้างบรรยากาศของโรงเรียนที่สนับสนุนและปลอดภัยซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับการยอมรับ