การพัฒนาบุคลากร

ที่ MICS เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เราได้ส่งบุคลากรของเราเข้าร่วมการฝึกอบรม และการประเมินคุณภาพของบุคลากรโดยปกติ