บริการอาหารกลางวัน

เราให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโภชนาการของเด็ก ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าโรงเรียนมีอาหารและของว่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายถูกสุขอนามัยสะอาดปลอดภัย