ยินดีต้อนรับสู่ MICS

โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนมโนรมย์ เป็นโรงเรียนนานาชาติเอกชนตั้งอยู่ในจังหวัดชัยนาท ประเทศไทย

โรงเรียนนี้ครอบคลุมระดับอนุบาล, ประถมฯ และระดับมัธยมฯ โดยใช้หลักสูตรจากสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าหลักสูตรเร่งรัดคริสเตียนศึกษา (A.C.E)

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเราคือ เตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับโลกวันนี้และมอบเครื่องมือทางวิชาการ และทางจิตวิญญาณที่จำเป็นแก่พวกเขา เพื่อให้บรรลุศักยภาพที่พระเจ้ามอบให้

หลักสูตร ของเรา

โรงเรียนอนุบาล

เชื่อว่า "การอ่านเป็นประตูสู่การศึกษา" โปรแกรมการศึกษาคริสเตียนแบบเร่งรัดมีช่องทางมากมายที่เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ที่จะอ่านหรือเพิ่มความสามารถในการอ่านได้

โปรแกรม ESL

ABCs with Ace and Christi Program เป็นหลักสูตร 12 ถึง 15 สัปดาห์ที่ดูแลนักเรียนที่ไม่เคยไปโรงเรียนหรือยังไม่รู้วิธีอ่าน

หลักสูตรบังคับ

หลักสูตรบังคับใช้เพื่อแยกหลักสูตรพื้นฐานออกจากหลักสูตรเสริมประสิทธิภาพในหลักสูตรขยายของ Accelerated Christian Education

หลักสูตรภาษาไทย

โรงเรียนมโนรมย์คริสเตียนได้รับการรับรองจาก Accreditation International (AI) เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566

ประถมและมัธยมต้น

ทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน แนวคิดไวยากรณ์และการใช้งาน การพัฒนาคําศัพท์ การทดลองอย่างง่าย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และอื่น ๆ อีกมากมาย

มัธยมปลาย

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเตรียมนักเรียนให้พร้อมสําหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือการจ้างงานหลังจากสําเร็จการศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม ล่าสุด

Peace on Earth Christmas Special

Peace on Earth Christmas Special

ให้ MICS นำความสุขมา…
Show and Tell MICS Mini School Fair

Show and Tell MICS Mini School Fair

เรามีความกระตือรือร้…
ได้รับการรับรองมาตรฐาน International 2023

ได้รับการรับรองมาตรฐาน International 2023

โรงเรียนมโนรมย์คริสเ…